- Vakantie 4 maart, op 11 maart hopen we alle leerlingen weer te zien op onze school.
- Maandag 11 maart studiedag groepen 1-2-3, alle leerlingen groepen 1-2-3 zijn vrij.
- In de week van 11 maart staan de gesprekken gepland voor de ouder(s) / verzorger(s) leerlingen groepen 8.
- Woensdag 13 maart, Wij trekken aan de bel, om 12;15u.
- Vrijdag 15 maart wordt er geen onderwijs gegeven op onze school i.v.m. de Onderwijsstaking.
- Grote dag: 3 april in de Mythe!

ReShare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leger des Heils ReShare zamelt meer dan 25 miljoen kilo per jaar in. Daarmee zijn we met een aandeel van 33% marktleider in een markt die voortdurend in beweging is.
Onze visie, de inzet van moderne middelen, efficiency en professionaliteit vormen daarbij, in combinatie met onze identiteit, de grote kracht. 84% van de door ons ingezamelde kleding wordt ergens ter wereld hergebruikt. Voor de overige 16% dragen wij op allerlei manieren bij aan een uiteindelijke ‘Zero Waste’ situatie als het gaat om reststoffen in de vorm van textiel. Leger des Heils ReShare draagt zowel door hergebruik als upcycling bij aan verantwoord ketenbeheer.

Doe mee! Kansen voor textiel

ReBox helpt helpt recyclen