- Vakantie 4 maart, op 11 maart hopen we alle leerlingen weer te zien op onze school.
- Maandag 11 maart studiedag groepen 1-2-3, alle leerlingen groepen 1-2-3 zijn vrij.
- In de week van 11 maart staan de gesprekken gepland voor de ouder(s) / verzorger(s) leerlingen groepen 8.
- Woensdag 13 maart, Wij trekken aan de bel, om 12;15u.
- Vrijdag 15 maart wordt er geen onderwijs gegeven op onze school i.v.m. de Onderwijsstaking.
- Grote dag: 3 april in de Mythe!

Prisma

 

De Stichting Prisma voor leerlingen van 4 – 12 jaar in Noord- en Midden- Zeeland.

Onder haar bevoegd gezag ressorteren 8 scholen voor rooms-katholiek en interconfessioneel basisonderwijs.a is een organisatie voor Primair Onderwijs en realiseert een onderwijsaanbod.

 

Op de website van Prisma vindt u de informatiegids van de stichting evenals links naar voor alle scholen geldende protocollen.

Klik op het logo om de website van Prisma te bezoeken.