- Vakantie 4 maart, op 11 maart hopen we alle leerlingen weer te zien op onze school.
- Maandag 11 maart studiedag groepen 1-2-3, alle leerlingen groepen 1-2-3 zijn vrij.
- In de week van 11 maart staan de gesprekken gepland voor de ouder(s) / verzorger(s) leerlingen groepen 8.
- Woensdag 13 maart, Wij trekken aan de bel, om 12;15u.
- Vrijdag 15 maart wordt er geen onderwijs gegeven op onze school i.v.m. de Onderwijsstaking.
- Grote dag: 3 april in de Mythe!

O.R.

De ouderraad van onze school heeft de volgende samenstelling. Ze zijn te bereiken op dit emailadres: orbisschopernst@prisma-scholen.nl

Hester VisserĀ (voorzitter) Sabrina Peeters (penningmeester)

Notulen O.R. 2017-2018

 

 

Notulen O.R. 2016-2017