- Vakantie 4 maart, op 11 maart hopen we alle leerlingen weer te zien op onze school.
- Maandag 11 maart studiedag groepen 1-2-3, alle leerlingen groepen 1-2-3 zijn vrij.
- In de week van 11 maart staan de gesprekken gepland voor de ouder(s) / verzorger(s) leerlingen groepen 8.
- Woensdag 13 maart, Wij trekken aan de bel, om 12;15u.
- Vrijdag 15 maart wordt er geen onderwijs gegeven op onze school i.v.m. de Onderwijsstaking.
- Grote dag: 3 april in de Mythe!

M.R.

Medezeggenschapsraad

 

Samenstelling van de MR

Namens de leerkrachten Namens de ouders
Dhr. D. van Vliet Mw. Caroline van Koeveringe
Leerkracht groep 5
Dhr Johan Jacobs Mw. Jeske schilders
Intern begeleider
Mw Annika Polfliet-Izeboud  Mw. Maaike Lemain
 Leerkracht groep 4A

Agenda van de MR

 

De ouders in de MR zijn altijd bereid informatie te geven over hun activiteiten en het beleid van de school.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Verder kan iedereen van tevoren schriftelijk een agendapunt indienen. De agenda’s en de notulen van de vergaderingen worden op de website geplaatst. De vergaderingen starten om 20:00 uur.

Notulen 2018-2019

Download hier de notulen van de vergaderingen 2018-2019

Notulen 2017-2018

Download hier de notulen van de vergaderingen 2017-2018

 

Notulen 2016-2017

Download hier de notulen van de vergaderingen 2016-2017

 

 

Notulen 2015-2016

Download hier de notulen van de vergaderingen 2015-2016

 

Notulen 2014-2015

Download hier de notulen van de vergaderingen 2014-2015

 

Notulen 2013-2014

Download hier de notulen van de vergaderingen 2013-2014

 

Notulen 2011-2012

Download hier de notulen van de vergaderingen 2011-2012

Notulen 2010-2011

Download hier de notulen van de vergaderingen 2010-2011