- Vakantie 4 maart, op 11 maart hopen we alle leerlingen weer te zien op onze school.
- Maandag 11 maart studiedag groepen 1-2-3, alle leerlingen groepen 1-2-3 zijn vrij.
- In de week van 11 maart staan de gesprekken gepland voor de ouder(s) / verzorger(s) leerlingen groepen 8.
- Woensdag 13 maart, Wij trekken aan de bel, om 12;15u.
- Vrijdag 15 maart wordt er geen onderwijs gegeven op onze school i.v.m. de Onderwijsstaking.
- Grote dag: 3 april in de Mythe!

Foto-album

Kind op de website ?

Wij kunnen ons voorstellen dat er ouder(s)/ verzorger(s) zijn die er om welke reden dan ook hun kind(eren) niet op de website willen zien. Uiteraard is dat uw goed recht en willen wij daar graag rekening mee houden. Op school of per e-mail kunt u aangeven dat u uw kind(eren) niet op de website wilt zien.


 
Fotoalbum “Schoolplein”
Fotoalbum “Rondleiding door de school”
   
   Bij het hoofdstuk Leerlingen, kunt u nog veel meer foto’s bekijken van de verschillende groepen. Kijkt u mee?