- Vakantie 4 maart, op 11 maart hopen we alle leerlingen weer te zien op onze school.
- Maandag 11 maart studiedag groepen 1-2-3, alle leerlingen groepen 1-2-3 zijn vrij.
- In de week van 11 maart staan de gesprekken gepland voor de ouder(s) / verzorger(s) leerlingen groepen 8.
- Woensdag 13 maart, Wij trekken aan de bel, om 12;15u.
- Vrijdag 15 maart wordt er geen onderwijs gegeven op onze school i.v.m. de Onderwijsstaking.
- Grote dag: 3 april in de Mythe!

Groep 4A

Op maandagmiddag starten we altijd met begrijpend lezen. We lezen een tekst van Nieuwsbegrip. Vandaag lazen we een tekst over Mickey Mouse, die afgelopen november 90 jaar was geworden. Het filmpje wat erbij hoorde, vinden we altijd erg leuk om te bekijken!

En heel toevallig, droeg Yelaiza vandaag een trui met Mickey erop en een broek! Dat moesten we natuurlijk op de foto zetten. De volgende keer gaan we verder met de vragen, die horen bij de tekst van Mickey Mouse.

Na het lezen gingen we schrijven. De hoofdletter I hebben we geoefend in verschillende zinnen. Dat gaat gelukkig steeds netter.

Tenslotte mochten de kinderen in de hoeken. Ze konden kiezen uit: Knexx, spelletjes, tekenen, constructiemateriaal, op de Chromebook en nog meer. Heerlijk is dat, even lekker spelen.

Zo ging de middag vlug voorbij!

December

In december hebben we allerlei activiteiten gedaan rondom Sinterklaas en Kerst.
Het mooie van deze activiteiten was vooral het samenwerken!
* op 27 november hebben we getest hoe de pieten het best van dak naar dak kunnen komen
* op 3 december hebben we meegedaan met de pietengym in het Omnium
* op 5 december hebben we spelletjes gedaan, geknutseld en zijn we bij Sinterklaas op bezoek geweest in de blauwe zaal
* op 20 december hebben we kerststukjes gemaakt en hebben we ’s avonds de lichtjestocht¬† gelopen en samen gegeten

Bij het thema onderweg van Staal leren de kinderen onder andere de begrippen: adres, postcode en woonplaats.
Om dit concreter te maken hebben de kinderen in de klas een kaart gemaakt en zelf een adres op de kaart geschreven. Een adres bestaat uit de naam, de straat met huisnummer en dan de postcode en woonplaats.
Natuurlijk hebben we de kaarten ook echt op de brievenbus gedaan! Benieuwd wanneer de kaarten aankomen en of er ook misschien wel post terug komt!