- Vakantie 4 maart, op 11 maart hopen we alle leerlingen weer te zien op onze school.
- Maandag 11 maart studiedag groepen 1-2-3, alle leerlingen groepen 1-2-3 zijn vrij.
- In de week van 11 maart staan de gesprekken gepland voor de ouder(s) / verzorger(s) leerlingen groepen 8.
- Woensdag 13 maart, Wij trekken aan de bel, om 12;15u.
- Vrijdag 15 maart wordt er geen onderwijs gegeven op onze school i.v.m. de Onderwijsstaking.
- Grote dag: 3 april in de Mythe!

Groep 2A

Buiten spelen zonder jas in februari… feesten!!…maar ook hard werken

Bezoek kerststal

Dinsdagmiddag 18 december zijn we te voet naar de kerk gegaan om de kerststal te bekijken.

We hebben geleerd over het kerstverhaal, over dingen die we zagen op afbeeldingen en we hebben gezongen..

De kinderen hadden interessante vragen.. onder andere:”Wat is nu eigenlijk zo een hoepel om het hoofd van een engel?”

Dit kunnen ze vast mooi navertellen… ūüėČ

Genieten van het verzette werk!

Helemaal op eigen initiatief… wat een creativiteit!

¬†Eventjes alle mogelijkheden van het bord uitproberen…

¬†“Kijk juf, ik heb het woord ‘big’ geschreven!” (haha)

 Prachtige herfstschilderingen

 Zoveel mogelijk materiaal uit de gele kast en bouwen maar!

¬†Kliederen met scheerschuim en woorden oefenen met de letter ‘v’ van vrienden.