- Schoolfotograaf, 4-5-6-7 september, volgens het gemailde rooster.
- Op 3 en 6 september staan de start- gesprekken gepland.
- Op 12 september zijn alle leerlingen vrij ivm met de staking in het onderwijs. Onze school doet mee met de estafette stakingen door Nederland, op 12 september in Zuid- Holland en Zeeland.
- Dinsdag 18 september ouderavond op onze school. De uitnodiging heeft u reeds ontvangen. Ik nodig u van harte uit en hoop u graag te ontmoeten op deze ouderavond.
- Woensdag 19 september hebben we een startviering met heel de school in de katholieke kerk in Goes. U bent als ouder(s / verzorger(s) welkom om deze viering bij te wonen. Aanvangstijd: 09:15u.
- Donderdag 20 september sponsorloop, 13:00u- 15:15u. Het doel is: zoveel mogelijk geld ophalen voor Stichting TASHI DELEK die zich richt op landbouw en onderwijsverbetering in Nepal.

Juiste data studiedagen schooljaar 2018-2019:
- Dinsdag 25 september alle leerlingen van de groepen 1 t/m 3 vrij i.v.m. een studiedag.
- Vrijdag 28 september alle leerlingen van de aanvangsgroepen vrij i.v.m. een studiedag.
- Woensdag 31 oktober alle leerlingen van groep 3 vrij i.v.m. een studiedag.
- Donderdag 15 november alle leerlingen van de groepen 1 t/m 3 vrij i.v.m. een studiedag.
- Dinsdag 5 februari alle leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn vrij i.v.m. een studiedag
- Maandag 11 februari alle leerlingen van groep 3 vrij i.v.m. een studiedag.
- Dinsdag 12 maart alle leerlingen van de groepen 1 t/m 3 vrij i.v.m. een studiedag

Welkom op de website van de Bisschop Ernstschool

 

Nieuw op de websiteNieuwsbrief Bisschop Ernstschool september is geplaatst op de website.

Vandaag donderdag 20 september hebben de kinderen een sponsorloop gehouden voor het goede doel Tashi Delek. De opbrengst van de sponsorloop Tashi Delek is €4455,56. Een ontzettend mooi bedrag voor een heel mooi doel.

Afscheidscadeau groepen 8 2017-2018 ‘de klimwand’. De leerlingen van groep 8 hebben een leuk afscheidscadeau gegeven. Alle andere leerlingen kunnen hier goed van genieten.

Eindviering in de kerk met alle leerlingen! Door op deze link te klikken, kunt u alle foto’s bekijken.

Veilig naar school. Tips voor meer kinderveiligheid in het verkeer door op deze link te klikken.

Het circus is gesloopt en de units zijn geplaatst! De komende weken zullen ze de units klaar maken voor aankomend schooljaar.

Wij zijn op school begaan met de toekomst van de leerlingen en willen daarom graag meewerken aan het beleid van de
Nederlandse overheid om kinderen op school kans te bieden gezond te eten en drinken. In het Protocol de Gezonde school kunt u lezen hoe wij dit realiseren.

voorbeeldschool

Een mooi artikel over de Bisschop Ernstschool! Wij zijn één van de tweeëndertig voorbeeld scholen van Nederland. Door op de foto te klikken is het artikel te lezen.


Aanmelden/afmelden voor schoolmelk! Via deze link kunt u uw kind alsnog opgeven!